Part of the Midis Group
Kurumsal Risk
ferm

FINECUS, Finansal Yazılımlar konusunda çalışanlara yön gösteren öncü kuruluşlardandır. Amacımız doğru bir şekilde riski sayıllaştırmak, sermayenin en ideal ve kontrollü biçimde kullanılmasını sağlamak ve risk-getiri ilişkisini sağlarken hukuki mevzuatlara da uyum sağlamaktır.

FINECUS Kurumsal Risk Yönetimi (fERM), kurumlara maruz oldukları risk bileşenlerini tanımlama, bu bileşenlerin ciddiyetini değerlendirme, oluşacak etkilerin büyüklüklerini ölçme ve risk bazlı getirisi düşük kalemleri yok etme metotlarını sunarken risk bazlı getirisi yüksek kalemleri de daha verimli kullanma yöntemlerini sunmaktadır. fERM sadece finansal riskleri yakalamakla kalmaz aynı zamanda kurumun riskliliğin en büyük kısmını teşkil eden ticari risklerini de kapsamaktadır.

fERM kapsamlı raporlama araçları içermektedir. Kurumun yapısına, sektörlerinin çeşitliliğine bağlı olarak farklı detayda bilgiler içeren kuruma özgün raporlar barındırır. fERM karar verme süreçlerinde, stratejik planlamada ve korunma imkanlarında karar vermeye yardımcı olan bilgileri kullanıcılara net bir biçimde sunar.

Yazılımı oldukça esnek ve kapsamlı senaryo oluşturma ekranları içermektedir. Piyasa değişimleri, ticari manevralar, stratejiler, yeni pazarlar gibi farklı senaryolar oluşturulup simüle edilerek detaylı raporlara ulaşılabilmektedir. Kurum bazında ve Kurumun alt kırılımlarında maruz kalınan riskler ve fırsatlar analiz edilmektedir.

fERM'in temel avantajları aşağıdaki şekildedir;

- Kurumun Entegre Risk Yönetimi (Finansal Risk, Ticari Risk, Kredi Riski)
- Exotic Ürünler dahil olmak üzere her türlü finansal ürünü kapsar
- Farklı detaylarda kuruma özgü raporlama imkanları
- Senaryo Analizleri
- İleri Uzun Vadeli Simülasyon Modelleri
- Karar verme Süreçlerini Destekleyici Grafikler, Tablolar
- Kurumun Her Türlü Kırılımda İncelenebilme İmkanı
- Duyarlılık AnalizleriYazılımın Özellikleri


ferm

Portföy İzleme Ekranları

Kurumun tüm ana kalemleri ve detay kalemleri ayrı ayrı incelenebilmektedir. Kuruma özgün olarak üst yönetim ve departmanlara yönelik raporlar oluşturulabilmekte ve farklı detayda raporlar hazırlanmaktadır. Bu özellikler ile yazılımın raporlama imkanları dramatik biçimde artırılmıştır. Holding firmaları, ürün grupları, sektörler ve diğer kurum karakteristikleri ürün türü, lokasyon, para birimi, teminat gibi kırılımlarda ayrı ayrı raporlanır.


Verim Eğrisi Modelleme

Verim eğrileri hesaplanması ve modellenmesi aktif pasif yönetiminin önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Yazılımımız mevcut durumda çeşitli enterpolasyon modellerini (Lineer ve kübik) ile finansal piyasalarda yaygın olarak kullanılan Nelson-Siegel, McCulloch ve Echols-Elliot gibi modelleri desteklemektedir.


Statik Analizler

FINECUS Kurumsal Risk Yönetimi Nakit Akışı analizi, Vade analizi, DV01, Durasyon ve Konveksite, GAP Analizi, Sermayenin Bugünkü Değeri, Trend Analizi, Piyasa ve Stratejik Senaryoları kapsamaktadır. Tüm bu kapsamlı analizler yardımı ile risk yöneticilerinin kurumlarına ait risk-getiri ilişkisini daha net izleyebilmeleri sağlanmaktadır.


Riske Maruz Kazanç / Riske Maruz Nakit Akımı

FINECUS Kurumsal Risk Yönetimi Riske Maruz Kazanç ve Riske Maruz Nakit Akımı analizleri içermektedir. Simülasyonlar ile kayıp dağılımları belirlenmekte ve kurum ile kurumun farklı kırılımlarında kazanç ve nalit akımı hassasiyetleri ölçülmektedir. Risk limitleri de bu sayaede izlenebilmekte ve riskliliğin kaynakları tespit edilebilmektedir.


Senaryo Analiz Modülü

FINECUS Kurumsal Risk Yönetimi çözümü esnek senaryo yaratmaya ve kullanıcı için uygun test ortamları yaratmaya uygun olacak biçimde tasarlanmıştır.Kullanıcılar mevcut segmentlerden çıkış ve yeni segmentlere giriş senaryolarını, piyasa değişimlerinden ve müşteri davranışlarından oluşabilecek etkileri test edebilmektedir. Bu analizler yardımı ile kar marjını sabit tutacak, karlılık ve nakit akımı volatilitesini düşürecek ve geleceğe yönelik olası karlılığı tespit etmek mümkün olmaktadır.Proje Aşamaları


Veri Tabanı Dizaynı ve Oluşturulması

Finansal uygulamaların en önemli kısmı veri tabanıdır. Veri tabanı yeterli esnekliği sağlarken bir yandan da verimli ve hızlı olarak veriye ulaşabilme imkanı vermelidir. Her kurumun kendine özgü veri yapısı olduğundan, yazılımlarımız kurumun ihtiyaçlarına cevap verecek en ideal veri tabanının gelişitirilmesi ile başlamaktadır.


Özgünleştirme & Kurulum

Hiç bir yazılım orjinal hali ile kurum ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verecek yapıda değildir. Kurum ihtiyaçları tespit edildikten sonra FINECUS Kurumsal Risk Yönetimi modülü kuruma özgün yapıya kavuşturulmaktadır. Hesaplama algoritmaları aynı kalmakla beraber özellikle raporlama ve veri tabanında olmak üzere çeşitli değişiklikler gerekmektedir.


Finansal Eğitimler

Finansal Eğitimler tüm belirsizliklerin giderilmesine ve kullanılan tüm yöntemlerin anlaşılmasına yöneliktir. Kullanılan yazılımlarda net olmayan hiçbir hususun olmaması özellikle kullanıcının çıktılar üzerinde yorum yapabilmesi açısından son derece önem taşımaktadır.


Kullanıcı Eğitimleri

Tüm modüllerimiz kullanım kolaylığını esas almaktadır. Kullanıcılar için eğitimlerde yazılıma tam olarak hakim olması ve sebep-sonuç ilişkilerini yorumlayabilmesi üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Eğitimler ile kullanıcılar etkin bir şekilde yazılımları kullabılabilmektedir.


Proje Teslimi ve Teslim Sonrası Destek

Proje sonrası destek yazılımın kendisi kadar önem taşımaktadır. Çıkan tüm yeni literatür gelişmeleri, yeni finansal ürünler ve yönetmelik gereksinimleri süratle yazılıma dahil edilmektedir. Kullanıcılar yaşayabilecekleri tüm problemlerde anında bağlantı kurabilmekte ve telefon ile kurum ziyareti şeklinde sürekli destek alabilmektedir.Programlama ve Teknik Özellikler


Programlama Dili

FINECUS Kurumsal Risk modülü Java yazılım dili ile hazırlanmıştır. Java yazılım dilinin en önemli özelliği, nesneye yönelik bir programlama dili olmasıdır. Nesneye yönelik programlama dili ile yazılım geliştirmek çok daha kolaylaşmakta, modüllerin entegre çalışması kolaylaşmakta ve kuruma özgün geliştirmeler yapmak kolaylaşmaktadır.


Yazılımın Özellikleri

Kurumsal Risk Yönetimi yazılımı bir Thin-Client çözümdür. Diğer hiçbir yazılım ve donanım gerektirmemektedir. Tüm işlemler ve prosedürler server tarafından gerçekleştirilmektedir. Kullanıcılar yazılıma intranet üzerinden Internet Explorer veya benzeri bir browser yardımı ile ulaşabilmektedir.


MS Excel Entegrasyonu

Yazılımdaki tüm veri tabloları tamamı ile MS Excel'e aktarılabilmektedir. Veri ve raporları CSV, XML ve PDF formatlarında çıkartılabilmektedir.