Part of the Midis Group
Operosyenel Risk
fop

FINECUS, Risk Yönetimi konusunda çalışanlara yön gösteren öncü kuruluşlardandır. Amacımız doğru bir şekilde riski sayıllaştırmak, sermayenin en ideal ve kontrollü biçimde kullanılmasını sağlamak ve risk-getiri ilişkisini sağlarken hukuki mevzuatlara da uyum sağlamaktır.

FINECUS Operasyonel Risk Modülü (fOP), risk yöneticilerine SOX mevzuatlarına uyumda yardımcı olur ve kuruma ait operasyonel kayıp verisinin toplanmasında ve takip edilmesinde rol oynar. Risk bileşenlerini tanımlama, verileri toplama, izleme, yönetme süreçlerini kapsayan entegre bir çözümdür.

fOP'un temel avantajları aşağıdaki şekildedir;

- İleri Simülasyon Metotları
- Kuruma Özgün Raporlar
- Operasyonel Risk Alt-Kırılımları
- Senaryo Analizleri
- Kapsamlı Kayıp VeritabanıYazılımın Özellikleri


fop

Portföy İzleme Ekranları

Operasyonel riske ait tüm bileşenler ayrı ayrı analiz edilebilmektedir. Üst yönetim için ve ilgili departmanlar için çeşitli kırılımlarda değişen detaylarda kuruma özgü raporlama imkanları yaratılmaktadır.


Verim Eğrisi Modelleme

Verim eğrileri hesaplanması ve modellenmesi aktif pasif yönetiminin önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Yazılımımız mevcut durumda çeşitli enterpolasyon modellerini (Lineer ve kübik) ile finansal piyasalarda yaygın olarak kullanılan Nelson-Siegel, McCulloch ve Echols-Elliot gibi modelleri desteklemektedir.


Kuruma Özgü Veri Tabanı

FINECUS Operasyonel Risk modülü kurumun risk performasını eksiksiz ve sağlıklı olarak takip etmek için gerekli tüm sayısal operasyonel verisini toplamaktadır. Veri tabanı kurumunda farklı bölümlerinde, farklı ürün gruplarına, lokasyonlara ve segmentlere ait kayıp verisini toplayacak geniş ve kapsamlı yapıya sahiptir.


KRI Değerleme

FINECUS risk yöneticileri ile yakından çalışarak karşılaşılan risklerin tanımlanmasına yönelik sistemler ve prosedürler geliştirilir. Sadece geçmiş veriler değil, ileriye dönük olarakda karşılaşılacak durumlar analize dahil edilir. Önemli tüm operasyonel risk kalemleri bu aşamada belirlenmektedir. Analizler BaselII kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.


Senaryo Analiz Modülü

FINECUS Operasyonel Risk çözümü oldukça kapsamlı ve esnek bir senaryo platformu oluşturmaktadır. Senaryolar sonucunda simülasyonlar ile kayıp dağılımları ve riske maruz tutar belirlenir.Proje Aşamaları


Veri Tabanı Dizaynı ve Oluşturulması

Operasyonel Risk verisi toplamak ve veri tabanını oluşturmak özellikle operasyonel risk projelerinde en kritik kısmı oluşturmaktadır. Tüm kurumların kendi kısıtları ölçüsünde topladıkları mevcut veriler ile ileriye yönelik hedefler birleştirilerek mümkün olan en kapsamlı veri tabanı oluşturulur.


Özgünleştirme & Kurulum

Operasyonel risk modelinin ihtiyaçlarının kuruma göre farklılık göstermesi sebebi ile FINECUS Operasyonel Risk Modülü her kurum için farklılıklar göstermektedir. Modelleme kısmı kurumlar için benzer olup, raporlama gibi diğer bölümlerde ciddi farklılıklar bulunabilmektedir.


Finansal Eğitimler

Finansal Eğitimler tüm belirsizliklerin giderilmesine ve kullanılan tüm yöntemlerin anlaşılmasına yöneliktir. Kullanılan yazılımlarda net olmayan hiçbir hususun olmaması özellikle kullanıcının çıktılar üzerinde yorum yapabilmesi açısından son derece önem taşımaktadır.


Kullanıcı Eğitimleri

Tüm modüllerimiz kullanım kolaylığını esas almaktadır. Kullanıcılar için eğitimlerde yazılıma tam olarak hakim olması ve sebep-sonuç ilişkilerini yorumlayabilmesi üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Eğitimler ile kullanıcılar etkin bir şekilde yazılımları kullabılabilmektedir.


Proje Teslimi ve Teslim Sonrası Destek

Proje sonrası destek yazılımın kendisi kadar önem taşımaktadır. Çıkan tüm yeni literatür gelişmeleri, yeni finansal ürünler ve yönetmelik gereksinimleri süratle yazılıma dahil edilmektedir. Kullanıcılar yaşayabilecekleri tüm problemlerde anında bağlantı kurabilmekte ve telefon ile kurum ziyareti şeklinde sürekli destek alabilmektedir.Programlama ve Teknik Özellikler


Programlama Dili

FINECUS Operational Risk module uses Java language. The most important feature of Java is, being a object oriented language. Object orientation paradigm makes developing applications easier and enables faster customizations and updates.


Yazılımın Özellikleri

Our operational risk solution is a thin-client application which means that we require no software or hardware for user's computer. All procedures and calculations are handled by the server. User accesses to the tool via intranet using a browser such as Internet Explorer.


MS Excel Entegrasyonu

All data tables in the software are fully integrated with MS Excel. Data and reports can be exported to CSV, XML and to PDF files.