Part of the Midis Group
Fiyatlama
fpt

FINECUS, finansal alanda kurumlara yön gösteren öncü kuruluşlardandır. Amacımız doğru bir şekilde riski sayıllaştırmak, sermayenin en ideal ve kontrollü biçimde kullanılmasını sağlamak ve risk-getiri ilişkisini sağlarken hukuki mevzuatlara da uyum sağlamaktır.

FINECUS Fiyatlama Modülü (fPT) Ekzotik Opsiyonlar dahil olmak üzere yapısal ürünlerin, türev ürünlerin teorik ve piyasa fiyatlarını sağlıklı olarak hesaplamak amacı ile tasarlanmıştır. Kurumun kendine özgü geliştirdiği ürünlerde sisteme dahil edilerek her türlü finansal enstrümanı hesaplayabilecek bir yapı oluşturulmuştur. fPT ile finansal alanda deneyimli olmayan kullanıcılar bile sağlıklı bir şekilde anlık olarak türev ürün fiyatlayabilmektedir.

fPT bir hesap makinesinden daha kapsamlı olarak hazırlanmıştır. Kurumlar portföylerine ait analizler yapabilmekte, kar-zarar durumlarını, marjlarını, riskliliklerini ve diğer portföy karakteristiklerini takip edebilmektedir. Back-office için gerekli alt yapıyı da yazılım desteklemektedir. Portföy bakış açısını içermesi sayesinde fPT, türev ürün alım-satımı yapan kurumlar için komple bir çözümdür.

Yazılımın diğer bir avantajı da korunma yöntemlerine de destek olmasıdır. Kurumlar portföylerinin duyarlılıklarını takip edebilmekte ve olası korunma yöntemleri arasında analiz ve seçim yapabilmektedir.

fPT'nin temel avantajları aşağıdaki şekildedir;

- Ekzotik ve Kuruma özgü ürünleri kapsayan geniş Finansal Ürün Desteği
- Türev ürünlere risk bazlı bakış açısı
- Portföy bakış açısını içermesi
- Kuruma özgün raporlar
- Karar-Verme mekanizmalarına yardımcı grafik ve tablolar
- Korunma Alternatiflerinin İncelenmesi
- Alt kırılımlarda inceleme yapabilme imkanı
- Duyarlılık AnalizleriYazılımın Özellikleri


fpt

Portföy İzleme Ekranları

Portföyün geneli için ve portföyü oluşturan her bir bileşen için ayrı ayrı analiz yapılabilmektedir. Üst yönetim ve ilgili departmanlar için kuruma özgü raporlar hazırlanarak değişen kırılımlarda raporlar hazırlanmaktadır. Finansal ürün gruplarına ait değerler, korunma imkanları, back-office desteği ve riskli alım-satımların izlenmesi gibi başlıklar yazılımca desteklenmektedir.


Verim Eğrisi ve Volatilite Modelleme

Verim eğrisi ve volatilite hesaplaması ve modellemesi Fiyatlama Yazılımın en önemli girdilerindendir. Mevcut durumda yazılım Lineer ve Kübik Enterpolasyon ile Nelson-Siegel, McCulloch ve Echols-Elliot gibi yaygın olarak kullanılan yöntemleri desteklemektedir. Ayrıca Volatilite modellerinden de Garch, GJR, Üssel Hareketli Ortalama ve Hareketli Ortalama yöntemleri de desteklenmektedir.


Fiyatlama Modülü

FINECUS Fiyatlama Modülü Ekzotik Opsiyonlar dahil olmak üzere her türlü türev ürünün fiyatını anlık olarak ve sağlıklı şekilde fiyatlandırabilmektedir. Esnek ve özgünleştirilebilir yapısı sayesinde, kurumlarda kullanılan her tür ürünü destekleyebilecek yapıdadır. Kullanıcı dostu ekranları sayesinde ilgili piyasa verileri otomatik olarak ekrana getirilerek kullanıcı için sade ve hızlı ekranlar tasarlanmıştır. Türev ürünlere vakıf olan olmayan her kullanıcı çok kolay biçimde sağlıklı olarak türev ürünleri fiyatlandırabilmektedir.


VaR Modülü

FINECUS Fiyatlama Modülü finansal ürünlerin risk analizlerini gerçekleştirmektedir. FINECUS Piyasa Riski Modülü ile birlikte, enstrümanlara ait RMD değerleri de izlenebilmektedir. Ürünlerin bireysel riskliliklerini ve portföy riskliliğine etkilerini de ayrı ayrı takip etmek mümkündür. Bu sayede korunma amaçlı yöntemler de tespit edilebilmektedir.Proje Aşamaları


Veri Tabanı Dizaynı ve Oluşturulması

Finansal uygulamaların en önemli kısmı veri tabanıdır. Yazılıma ilk olarak her türlü finansal enstrüman bilgisini kapsayacak ve portföy bilgilerini içerecek veri tabanın oluşturulması ile başlanır.


Özgünleştirme & Kurulum

Hiç bir yazılım orjinal hali ile kurum ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verecek yapıda değildir. Kurum ihtiyaçları tespit edildikten sonra FINECUS Fiyatlama modülü kuruma özgün yapıya kavuşturulmaktadır. Hesaplama algoritmaları aynı kalmakla beraber özellikle raporlama ve veri tabanında olmak üzere çeşitli değişiklikler gerekmektedir.


Finansal Eğitimler

Finansal Eğitimler tüm belirsizliklerin giderilmesine ve kullanılan tüm yöntemlerin anlaşılmasına yöneliktir. Kullanılan yazılımlarda net olmayan hiçbir hususun olmaması özellikle kullanıcının çıktılar üzerinde yorum yapabilmesi açısından son derece önem taşımaktadır.


Kullanıcı Eğitimleri

Tüm modüllerimiz kullanım kolaylığını esas almaktadır. Kullanıcılar için eğitimlerde yazılıma tam olarak hakim olması ve sebep-sonuç ilişkilerini yorumlayabilmesi üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Eğitimler ile kullanıcılar etkin bir şekilde yazılımları kullabılabilmektedir.


Proje Teslimi ve Teslim Sonrası Destek

Proje sonrası destek yazılımın kendisi kadar önem taşımaktadır. Çıkan tüm yeni literatür gelişmeleri, yeni finansal ürünler ve yönetmelik gereksinimleri süratle yazılıma dahil edilmektedir. Kullanıcılar yaşayabilecekleri tüm problemlerde anında bağlantı kurabilmekte ve telefon ile kurum ziyareti şeklinde sürekli destek alabilmektedir.Programlama ve Teknik Özellikler


Programlama Dili

FINECUS Fiyatlama modülü Java yazılım dili ile hazırlanmıştır. Java yazılım dilinin en önemli özelliği, nesneye yönelik bir programlama dili olmasıdır. Nesneye yönelik programlama dili ile yazılım geliştirmek çok daha kolaylaşmakta, modüllerin entegre çalışması kolaylaşmakta ve kuruma özgün geliştirmeler yapmak kolaylaşmaktadır.


Yazılımın Özellikleri

Fiyatlama yazılımı bir Thin-Client çözümdür. Diğer hiçbir yazılım ve donanım gerektirmemektedir. Tüm işlemler ve prosedürler server tarafından gerçekleştirilmektedir. Kullanıcılar yazılıma intranet üzerinden Internet Explorer veya benzeri bir browser yardımı ile ulaşabilmektedir.


MS Excel Entegrasyonu

Yazılımdaki tüm veri tabloları tamamı ile MS Excel'e aktarılabilmektedir. Veri ve raporları CSV, XML ve PDF formatlarında çıkartılabilmektedir.